top of page
jhkjk_edited_edited.jpg

Büşra IRMAK
Uzman Psk. Danışman

Büşra IRMAK
- Uzman Psikolojik Danışman

Hakkımda

Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde yüksek başarı ortalamasıyla tamamlamıştır. Ayrıca Okul Öncesi Öğretmenliği lisans bölümünden de çift anadal yaparak mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tez çalışmasında ‘Boşanmış Aile Çocukları ve Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’ ile ilgili araştırma çalışması yürütmüştür.

Çeşitli kurumlarda aktif olarak çocuklarla çalışmış; çocukluk çağında görülen duygusal ve psikolojik problemlere yönelik psikolojik danışmanlık yapmıştır. Aynı zamanda çocuk gelişimi, çocuklukta psikolojik sorunlar, ebeveyn tutumları, sorumluluk, yas, boşanma, çocuğa sınır koyma vb. konularda ebeveyn görüşmeleri yapmaktadır. Profesyonel olarak yetişkin ve çocuk alanlarında psikolojik destek hizmeti sunmaktadır.

Aldığı Eğitimler:

  • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi(Child-Centered Play Therapy) - APT(Association of Play Therapy America) Onaylı  - Reyhana Seedat

  • Kum Tepsisi Oyun Terapisi(Sandtray Play Therapy) - APT(Association of Play Therapy America) Onaylı - Marshall Lyles

  • Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi-Dr.Nevin Dölek

  • Terapötik Kartlar Eğitimi-Dr. Nevin Dölek

  • Psikolojik İlk Yardım

  • Çocuk Objektif Testleri (AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi, Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi, Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi)

  • EMDR Terapisi I. Düzey Eğitimi - Davranış Bilimleri Enstütüsü - Emre Konuk

bottom of page