top of page

DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Psikolojik danışma süreci bireyin ihtiyacına yönelik bir yardım sürecidir. Bunun içinde psikolojik danışmada bireyi doğru tanımak ve bireyin özelliklerine göre yaklaşım göstermek önemli bir süreçtir. Bu süreci en doğru şekilde yürütebilmek için psikolojik danışmada çeşitli teknikler kullanılır. Bu teknikler arasında çeşitli test ve envanterler vardır.  Testler, standart kullanılan testler, bireyin kendisini anlattığı, gözleme dayalı ya da değerlendirme testleri olabilir. 

 

Kullanılan değerlendirme testleri;

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV)

 • DENVER Gelişimsel Tarama Testi

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ​

 • Frostig Görsel Gelişimsel Algı

 • Gessel Gelişim Envanteri

 • Peabody Resim-Kelime Testi

 • AGTE

 • Bender Gestalt Envanteri

 • Metropolitan

 • Benton Görsel Bellek

 • Porteus Labirent

 • CAT

 • Goodenough Bir İnsan Çiz

bottom of page