top of page

Ergenlik Çağında Sınav Kaygısı

Ergenlik dönemindeki gençlerin duygusal tepkileri ailesi, sosyal çevresi, sağlık durumu, okul başarısı gibi nedenlerle etkilenmekte ve farklılık gösterebilmektedir. Bu dönemde yaşanan kaygıların çocukluk döneminde yaşanan kaygılarla karıştırılmaması gerekmektedir.

Araştırmalarda özellikle ortaöğretim çağındaki çocuklarda en fazla başarısızlık ve üniversiteye girememe kaygısının gözlendiği belirtilmiştir. Bu kaygının temelleri aslında  ortaokul dönemindeki çocukların  sürekli  değişen sınav sistemi ile karşı karşıya bırakılmaları ile atılmaktadır. Yaşanan kaygının boyutu sınavın önemi ve aile-sosyal çevrenin beklentilerine göre artmaktadır. Sınav kaygısı özellikle ergenlik döneminde uzmanlar tarafından çok rahat tespit edilen fakat çözüm noktasında gence ulaşmakta sıklıkla zorluk çekilen bir problem haline gelmiştir. İçselleştirilmiş olan kaygı çocukluk dönemi itibari ile sınavların ağırlığı ve beklentiler ile beraber genç için ciddi bir problem oluşturabilmektedir.

Gencin sınav kaygısı duyması normal bir durumdur. Kaygı ile baş etme sürecinde de amaç kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak ya da bastırmak değildir. Normal seyreden bir kaygı tehlike oluşturmamaktadır hatta yaşanan bu kaygı hedef belirleme, istek duyma, karar alma ve alınan kararı uygulamaya yardımcı olmaktadır. Ancak fiziksel ve zihinsel olarak kaygı belirtileri net olarak kendisini gösteriyorsa mutlaka üzerinde durulması ve sınav kaygısına neden olan durumların belirlenmesi gerekmektedir.

Olası Nedenleri…

•Çalışma alışkanlıklarındaki yanlışlıklar,

•Zamanı verimli kullanamama,

•Mükemmeliyetçi yaklaşım,

•Görev ve sorumlulukları erteleme,

•Başarısız olma ve değerlendirilme korkusu,

•Ailenin ve çevrenin beklentileri,

•Kıyaslanma

•Geleceğe yönelik düşünce ve inançlar.

Sınav kaygısının yoğun yaşanması öğrenilen bilgilerin transfer edilememesine,

okunanın anlama ve düşünceleri organize etmede zorlukların yaşanmasına, sınav esnasında dikkat dağınıklığına, zihinsel becerilerin zayıflamasına,

bilgilerin hatırlanmamasına ve fiziksel rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sınav kaygısı yaşayan gençlerin birçoğu, yaşadıkları bu sıkıntılar yüzünden sınavda iyi bir performans gösterememekte, aynı zamanda sınav sonrasında kaygının azaldığı noktada sınav sorularını çok rahat yapabildiklerini dile getirmektedirler.

Ailelere Öneriler:

•Yüksek beklentiler içerisine girmeyin. Çocuğunuz için kurduğunuz hedefler

gerçekçi olmazsa onun üzerindeki baskı artacaktır.

•Onun özel ve tek olduğunu yaşı büyüse de unutmayın. Arkadaşları ve çevrenizdeki yaşıtları ile kıyaslamayın.

•Sorumluluklarını kendisinin almasını sağlayın. Yönlendirici değil yol gösterici olun.

•Kararlarına saygı duyun. Onu anlamaya çalışın.

•Çözüm yollarını siz değil onun üretmesini sağlayın.

•Siz kaygılanmayın. Kaygı bulaşıcıdır.

•Akademik başarının ona duyulan sevgi ile bağlantılı olmadığını hissettirin. Başarısızlıklarında sorgulayıcı değil destek veren taraf olun.

bottom of page