top of page

Bireysel Yetişkin Danışmanlığı

Çocuk & Ergen Danışmanlık

Tüm gelişim dönemlerinde olduğu gibi çocukluk ve ergenlik çağında bir takım psikolojik, fizyolojik, davranışsal ve duygusal değişimler bulunmaktadır. Zamanla büyüdüğüne şahit olduğunuz çocuklarınızla sorunlar yaşıyabiliyor veya onların yaşadıkları sorunları anlamlandırılamıyor olabilirsiniz. Bu değişim ve gelişim içerisinde zaman zaman tıkanan ve çözüme kavuşmayan sorunlarla karşılaşılabilir. Çocuk veya ergen zihninin yetişkin zihni gibi çalışmadığının bilincinde olunmalı ve farklı bakış açılarından değerlendirilmelidir. Bireyselleşmek ve kendi kişiliğini bulmak için çabalayan çocuk ve aileden uzaklaşmasından kaygı duyan anne baba arasında yaşanan gerginlik ve çözümsüzlük olayı daha çıkmaz hale sürükleyebiliyor. Ayrıca gelişen ve değişen toplum dinamiklerinin yoğun olduğu teknoloji ve modern çağa ayak uydurma çabası anne babaların yaşadığı kaygı ve korku sebebiyle sorunların farklı algılanmasına sebebiyet veriyor olabilir.

Çocuğun ya da ergenin gösterdiği herhangi bir davranış bozukluğu arkasında başka bir sorunu barındırabilmektedir. Çocuğun veya ergenin yaşadığı problemler aslında ebeveynlere birer yardım çağrısıdır. Yaşanan problemlere karşı psikolog desteği ile sorunların anlaşılması ve zamanında çözüm bulunması çocuk veya ergenin fiziksel ve psikolojik gelişimi için hayati önceliğe sahiptir. Bu noktada anne-babaların tecrübelerini paylaşarak yaşanan durumlara profesyonel bir bakış açısı kazandırmak amacıyla ebeveynler ve çocuklar için bir psikolojik danışmanlık hizmetine başvurmak gerekli olabilir.

Çalışılan Konular​

 • Uyum ve Davranış Bozuklukları

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

 • Öğrenme Bozuklukları (Disleksi, Diskalkuli Vb.)

 • Yeme Bozuklukları

 • Anksiyete (Kaygılar)

 • Korkular

 • Depresyon

 • Öfke Nöbetleri

 • Tikler

 • Alt Islatma

 • Parmak Emme-Tırnak Yeme

 • İnatçılık

 • Kardeş Kıskançlığı

 • Okul Korkusu (Fobisi)

 • Akran İlişkilerinde Sorunlar

 • Boşanmış Ailelerde Çocuk Psikolojisi

 • Eğitim Alanlarında Psikoterapi ve Destek

 • Oyun Terapisi

bottom of page